MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti.’nin, ………………………..’ya satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı : Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti.
Adresi : Hocapaşa Hamam Sk. Hocapaşa Çarşısı Kat:4 No:164-165  Eminönü/İstanbul
Telefon : 0212 5137648 / 0212 5135277
Email : acar@acarfoto.com.tr
MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Email :
MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:
Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

İndirim :0.00 TL
Satış Fiyatı(KDV Hariç) :0.00 TL
Satış Fiyatı(KDV Dahil) :0.00 TL
Kargo Ücreti :0 TL 
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi            :
Teslim Edilecek Kişi       :
Fatura Adresi               :
MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:
5.1 – Alıcı, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcının veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
5.4 – Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti. sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının alıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti. ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti.’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti.’ne ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti.’ne gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7- Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti. mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için yetkili servislere gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri yetkili servisler tarafından karşılanacaktır. 5.9- İşbu sözleşme, alıcı tarafından siparişi onayladığı anda geçerlilik kazanır.
MADDE 6 – CAYMA HAKKI:
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
Alıcı sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti.n’e e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün alıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iki nüshasının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 20 gün içinde ürün bedeli alıcıya  iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.
MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
–       Tek kullanımlık DVD, Kaset ya da Negatif Filmler
–       Lens, Kafa, Sensör ve LCD Temizleme Ekipmanları
–       Her Çeşit Batarya, Şarj Cihazı, Şarjlı Pil, Şarj Setleri ve Şarj Edilemeyen Piller
MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti.’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI:
KURUM ADI  :Acar Fotoğrafçılık San.Tic Ltd. Şti.
ALICI:
AD/SOYAD          :